ĐĂNG TIN

 

Mua - Bán nhà đất ở TP Quy Nhơn - Bình Định

Bạn cần mua hoặc bán nhà đất tại TP Quy Nhơn – Bình Định. Tham khảo tin đăng bán hoặc click vào đây để đăng tin.
 • nhà bán

  Ngày cập nhật:
  25/02/2013
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  0,00 Triệu (VNĐ) / m2 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • NHÀ BÁN

  Ngày cập nhật:
  05/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • CẦN BÀN NHÀ MẶT TIỀN GẦN SIÊU THỊ METRO QUI NHƠN

  Ngày cập nhật:
  05/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • CẦN BÁN NHÀ MẶT TIỀN KHU TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

  Ngày cập nhật:
  05/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • CẦN BÁN NHÀ

  Ngày cập nhật:
  05/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • NHÀ CẦN BÁN

  Ngày cập nhật:
  03/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • CẦN BÁN NHÀ MẶT TIỀN KHU TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

  Ngày cập nhật:
  03/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • CẦN BÁN NHÀ MẶT TIỀN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

  Ngày cập nhật:
  03/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • BÁN NHÀ KHU TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

  Ngày cập nhật:
  03/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • CẦN BÁN NHÀ

  Ngày cập nhật:
  02/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • BÁN NHÀ

  Ngày cập nhật:
  02/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn
 • BÁN NHÀ

  Ngày cập nhật:
  02/11/2012
  Loại:
  Nhà ở 
  Giá:
  1,60 Tỷ (VNĐ) 
  Thành phố:
  Bình Định
  Quận/Huyện:
  TP Quy Nhơn

THÔNG TIN